Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCắt Giảm Lực Lượng (RIF)
Cắt Giảm Lực Lượng (RIF)

Cắt Giảm Lực Lượng (RIF) là một quá trình thu hẹp quy mô của một công ty hoặc bộ phận bằng cách loại bỏ các vị trí và giảm số lượng nhân viên thông qua sa thải hoặc tiêu hao.

Ví dụ

Một công ty đang gặp khó khăn về tài chính có thể triển khai RIF bằng cách sa thải nhân viên hoặc giảm giờ làm của họ để cắt giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!