Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCân bằng giữa công việc và cuộc sống (Work-life balance)
Cân bằng giữa công việc và cuộc sống (Work-life balance)

Cân bằng giữa công việc và cuộc sống đề cập đến trạng thái cân bằng và hài hòa giữa các cam kết liên quan đến công việc của một cá nhân và cuộc sống cá nhân của họ, bao gồm gia đình, sức khỏe, giải trí và sở thích cá nhân. Thuật ngữ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân bổ thời gian và năng lượng cho các khía cạnh khác nhau của cuộc sống, đảm bảo rằng các cá nhân có thể duy trì hạnh phúc và chất lượng cuộc sống trong khi hoàn thành trách nhiệm công việc của mình.

Ví dụ
Hãy xem xét một nhân viên làm việc cho một công ty tư vấn. Công ty thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách cung cấp giờ làm việc linh hoạt và khuyến khích nhân viên nghỉ ngơi và đi nghỉ thường xuyên. Nhân viên tận dụng sự hỗ trợ này để đạt được sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!