Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn)
BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn)

BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn), viết tắt của "Mang theo thiết bị của riêng bạn", là chính sách cho phép nhân viên sử dụng các thiết bị cá nhân của họ, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay, cho các nhiệm vụ và hoạt động liên quan đến công việc. Chính sách này cho phép nhân viên sử dụng công nghệ và công cụ quen thuộc trong khi thực hiện nhiệm vụ công việc của họ, thay vì chỉ dựa vào các thiết bị do công ty cung cấp.

Ví dụ 

Theo chính sách BYOD, nhân viên có thể sử dụng điện thoại thông minh cá nhân của họ để truy cập email công việc, sử dụng các ứng dụng liên quan đến công việc hoặc kết nối với mạng của công ty cho mục đích làm việc từ xa. Họ cũng có thể sử dụng máy tính xách tay cá nhân của mình để hoàn thành bài tập, cộng tác với đồng nghiệp hoặc tham dự các cuộc họp ảo. Tính linh hoạt này cho phép nhân viên làm việc hiệu quả bằng cách sử dụng các thiết bị mà họ cảm thấy thoải mái, đồng thời có khả năng giảm chi phí cho tổ chức để cung cấp cho mọi nhân viên các thiết bị do công ty sở hữu.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!