Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBồi thường lao động (Workers' compensation)
Bồi thường lao động (Workers' compensation)

Bồi thường lao động là một hệ thống dựa trên luật pháp và bảo hiểm nhằm cung cấp các phúc lợi về tài chính và y tế cho những nhân viên bị thương hoặc bị ốm trong quá trình làm việc. Điều này được thiết kế để bảo vệ cả người lao động và người sử dụng lao động bằng cách đảm bảo rằng người lao động nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc y tế cần thiết trong khi người sử dụng lao động được bảo vệ khỏi các vụ kiện có thể xảy ra liên quan đến thương tích tại nơi làm việc.

Ví dụ
Nếu một nhân viên, trong khi thực hiện công việc của mình, bị chấn thương ở lưng do nâng vật nặng, khoản bồi thường cho người lao động sẽ chi trả chi phí y tế, phục hồi chức năng và có thể là một phần tiền lương bị mất trong thời gian phục hồi. Hệ thống này ngăn ngừa việc người lao động kiện người chủ vì sơ suất vì việc bồi thường thường được cung cấp thông qua hợp đồng bảo hiểm hoặc quỹ do nhà nước quản lý.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!