Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBồi thường lao động (Workers' compensation)
Bồi thường lao động (Workers' compensation)

Bồi thường lao động là một hệ thống bảo hiểm cung cấp lợi ích cho những nhân viên bị thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc. Đây là một hình thức bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ người lao động và hỗ trợ tài chính cho chi phí y tế, tiền lương bị mất và các dịch vụ phục hồi chức năng do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Ví dụ
Giả sử một nhân viên bị thương ở lưng khi nâng những thùng hàng nặng tại nơi làm việc. Theo chế độ bồi thường lao động, họ sẽ được hưởng bảo hiểm cho việc điều trị y tế của mình, bao gồm các lần khám bác sĩ, phẫu thuật, thuốc men và trị liệu. Ngoài ra, bồi thường  lao động cũng sẽ cung cấp các khoản trợ cấp thay thế tiền lương để bù đắp cho khoản thu nhập bị mất trong thời gian phục hồi khi người lao động không thể làm việc. Mục đích của bồi thường lao động là để đảm bảo rằng nhân viên nhận được sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để phục hồi sau thương tích hoặc bệnh tật liên quan đến công việc mà không gặp khó khăn tài chính đáng kể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!