Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBồi thường cho người lao động (Worker's compensation)
Bồi thường cho người lao động (Worker's compensation)

Bồi thường cho người lao động là một hệ thống pháp lý cung cấp các lợi ích về tài chính và y tế cho những nhân viên bị thương hoặc bệnh tật liên quan đến công việc. Đó là một khía cạnh cơ bản của quản lý nguồn nhân lực, nhằm bảo vệ cả người lao động và người sử dụng lao động. Bồi thường cho người lao động đảm bảo rằng nhân viên bị thương hoặc bị bệnh nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ tài chính phù hợp đồng thời giúp người sử dụng lao động giảm bớt các vụ kiện có thể xảy ra liên quan đến thương tích tại nơi làm việc.

Ví dụ
Một công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất bị thương ở lưng khi nâng máy móc hạng nặng. Theo bồi thường cho người lao động, người lao động bị thương sẽ được điều trị y tế, bao gồm thăm khám bác sĩ, phẫu thuật nếu cần thiết và các dịch vụ phục hồi chức năng, tất cả đều do bảo hiểm của người sử dụng lao động chi trả. Ngoài ra, nhân viên sẽ nhận được trợ cấp thay thế tiền lương trong thời gian phục hồi, đảm bảo họ có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình trong khi không thể làm việc. Hệ thống này giúp duy trì một môi trường làm việc an toàn và hỗ trợ nhân viên trong những lúc cần thiết đồng thời bảo vệ người sử dụng lao động khỏi các trách nhiệm pháp lý nặng nề.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!