Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBộ quy tắc ứng xử (Code of conduct)
Bộ quy tắc ứng xử (Code of conduct)

Bộ quy tắc ứng xử là một tập hợp các hướng dẫn và nguyên tắc phác thảo các hành vi, tiêu chuẩn và thực hành đạo đức được mong đợi trong một tổ chức. Điều này đóng vai trò như một khuôn khổ hướng dẫn hành vi, tương tác và ra quyết định của nhân viên, thúc đẩy tính chuyên nghiệp, liêm chính và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức. Một bộ quy tắc ứng xử thường bao gồm các lĩnh vực như trung thực, tôn trọng, bảo mật, xung đột lợi ích và tuân thủ luật pháp cũng như các quy định.

Ví dụ
Công ty ABC có một bộ quy tắc ứng xử toàn diện mà tất cả nhân viên phải tuân theo. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối xử tôn trọng với đồng nghiệp, duy trì tính bảo mật của thông tin nhạy cảm, tránh xung đột lợi ích và tiến hành kinh doanh một cách có đạo đức. Bộ quy tắc ứng xử cũng cung cấp hướng dẫn về việc báo cáo các vi phạm và hậu quả của việc không tuân thủ. Bằng cách tuân thủ quy tắc ứng xử, nhân viên góp phần thúc đẩy môi trường làm việc tích cực và nâng cao danh tiếng của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!