Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBộ báo cáo nhân sự (Reporting suite)
Bộ báo cáo nhân sự (Reporting suite)

Reporting Suite đề cập đến một tập hợp các công cụ, phần mềm hoặc ứng dụng được sử dụng trong bộ phận nhân sự (HR) để tạo, phân tích và trình bày dữ liệu cũng như báo cáo liên quan đến các chức năng và hoạt động nhân sự khác nhau. Phần mềm này cung cấp một tập hợp toàn diện các khả năng báo cáo để hỗ trợ việc ra quyết định và lập kế hoạch chiến lược trong Nhân sự.

Ví dụ

Một nền tảng phần mềm tích hợp với các hệ thống HR và cho phép các chuyên gia HR tạo báo cáo về nhân khẩu học của nhân viên, tỷ lệ doanh thu, chỉ số hiệu suất, hiệu quả đào tạo và các chỉ số HR quan trọng khác. Bộ báo cáo cho phép các nhóm nhân sự hiểu rõ hơn về xu hướng lực lượng lao động, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và đo lường tác động của các sáng kiến nhân sự.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!