Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo vệ người tố giác (Whistleblower protection)
Bảo vệ người tố giác (Whistleblower protection)

Bảo vệ người tố giác đề cập đến các biện pháp pháp lý và tổ chức được đưa ra để bảo vệ những cá nhân phơi bày hành vi sai trái, hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi phi đạo đức trong một tổ chức. Điều này được thiết kế để bảo vệ người tố cáo khỏi bị trả thù, chẳng hạn như chấm dứt hợp đồng, giáng chức, quấy rối hoặc các hành động bất lợi khác, vì đã báo cáo hành vi sai trái hoặc nêu lên mối lo ngại.

Ví dụ
Việc bảo vệ người tố giác là rất quan trọng trong việc thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Chẳng hạn, nếu một nhân viên chứng kiến hành vi gian lận tài chính trong công ty của họ và quyết định báo cáo hành vi đó, thì việc bảo vệ người tố cáo đảm bảo rằng họ được bảo vệ khỏi bị trả thù và có thể báo cáo hành vi sai trái mà không sợ phải chịu hậu quả tiêu cực. Sự bảo vệ này khuyến khích nhân viên tiến lên và đóng góp vào việc phát hiện và ngăn chặn những hành vi sai trái trong tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!