Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo vệ người tố giác (Whistleblower protection)
Bảo vệ người tố giác (Whistleblower protection)

Bảo vệ người tố giác đề cập đến các biện pháp bảo vệ pháp lý và tổ chức được áp dụng để bảo vệ nhân viên hoặc cá nhân báo cáo hành vi sai trái, hoạt động bất hợp pháp hoặc hành vi phi đạo đức tại nơi làm việc của họ khỏi bị trả thù hoặc hậu quả bất lợi. Những biện pháp bảo vệ này rất cần thiết để thúc đẩy tính minh bạch, hành vi đạo đức và trách nhiệm giải trình trong các tổ chức.

Ví dụ
Nếu nhân viên nhân sự phát hiện ra bằng chứng về việc công ty của họ tham gia gian lận tài chính và báo cáo việc đó cho cơ quan có thẩm quyền, cơ chế bảo vệ người tố giác sẽ đảm bảo rằng nhân viên đó không thể bị sa thải, giáng chức, quấy rối hoặc bị trừng phạt vì tiết lộ thông tin. Điều này cho phép nhân viên đưa ra những thông tin quan trọng mà không sợ bị trả thù, từ đó thúc đẩy một môi trường làm việc có đạo đức và tuân thủ hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!