Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm y tế (Health insurance)
Bảo hiểm y tế (Health insurance)

Bảo hiểm y tế là loại bảo hiểm chi trả chi phí y tế và phẫu thuật cho cá nhân được bảo hiểm, thường bao gồm nằm viện, khám bác sĩ và thuốc theo toa.

Ví dụ
Một nhân viên được cung cấp bảo hiểm y tế thông qua người sử dụng lao động của họ, bao gồm chi phí khám bác sĩ và thuốc theo toa.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!