Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm thương tật ngắn hạn (Short-term disability insurance)
Bảo hiểm thương tật ngắn hạn (Short-term disability insurance)

Bảo hiểm thương tật ngắn hạn là một loại bảo hiểm cung cấp thu nhập thay thế cho những nhân viên không thể làm việc do thương tật, bệnh tật hoặc thương tật tạm thời. Nó thường chi trả một phần tiền lương của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định, giúp họ quản lý các nghĩa vụ tài chính của mình trong thời gian họ vắng mặt.

Ví dụ
Một nhân viên trải qua cuộc phẫu thuật và được bác sĩ của họ khuyên nên nghỉ vài tuần để hồi phục. Trong thời gian này, nhân viên có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm thương tật ngắn hạn, cung cấp một tỷ lệ phần trăm tiền lương của họ để giúp trang trải chi phí sinh hoạt khi họ không thể làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!