Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm thương tật (Disability insurance)
Bảo hiểm thương tật (Disability insurance)

Bảo hiểm thương tật là một loại bảo hiểm cung cấp thu nhập thay thế cho những cá nhân không thể làm việc do khuyết tật hoặc bệnh tật. Bảo hiểm này được thiết kế để bảo vệ phúc lợi tài chính của nhân viên trong trường hợp họ bị tàn tật và không thể kiếm được thu nhập thường xuyên. Bảo hiểm khuyết tật thường trả một tỷ lệ phần trăm thu nhập trước khi khuyết tật của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định, giúp họ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và duy trì mức sống trong thời gian khuyết tật.

Ví dụ: 
Một nhân viên mua bảo hiểm khuyết tật thông qua người sử dụng lao động hoặc độc lập. Thật không may, nhân viên bị tai nạn dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, khiến họ không thể làm việc trong một thời gian dài. Do đó, chính sách bảo hiểm tàn tật bắt đầu có hiệu lực và bắt đầu cung cấp cho nhân viên khoản thu nhập thay thế hàng tháng, trang trải một phần thu nhập bị mất của họ. Điều này cho phép nhân viên đáp ứng nhu cầu tài chính của họ và tập trung vào việc phục hồi mà không gặp khó khăn tài chính đáng kể.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!