Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm sức khỏe bổ sung (Supplemental life insurance)
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung (Supplemental life insurance)
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung là loại bảo hiểm mà người lao động có thể mua thêm để bảo vệ gia đình và những người thân yêu của họ nếu họ qua đời.
 
Bảo hiểm bổ sung vào khoản bảo hiểm tính mạng cơ bản được cung cấp bởi nhà tuyển dụng hoặc từ chính quyền địa phương.
 
Ví dụ
 
Một công ty cung cấp bảo hiểm tính mạng cơ bản cho nhân viên của mình và cho phép họ mua thêm bảo hiểm tính mạng bổ sung để tăng cường bảo vệ cho gia đình của họ.
 
 
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!