Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBảo hiểm chăm sóc thị lực (Vision care insurance)
Bảo hiểm chăm sóc thị lực (Vision care insurance)

Bảo hiểm chăm sóc thị lực là một loại bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên nhằm hỗ trợ tài chính cho chi phí của các dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sức khỏe liên quan đến thị lực. Bảo hiểm này thường chi trả các chi phí liên quan đến khám mắt, kính đeo mắt theo toa, kính áp tròng và các phương pháp điều trị hoặc thủ tục liên quan đến thị lực khác. Nó nhằm mục đích hỗ trợ nhân viên duy trì sức khỏe mắt tốt và giải quyết các vấn đề liên quan đến thị lực, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể của họ.

Ví dụ
Nhiều công ty cung cấp bảo hiểm chăm sóc thị lực như một phần trong gói phúc lợi dành cho nhân viên của họ, cho phép nhân viên tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt định kỳ và nhận được kính mắt cần thiết với chi phí tự chi trả giảm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!