Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựBản dạng giới (Gender Identity)
Bản dạng giới (Gender Identity)

Bản dạng giới đề cập đến ý thức sâu sắc của một cá nhân về giới tính của họ, có thể phù hợp hoặc không phù hợp với giới tính được ấn định cho họ khi sinh. Điều đó vượt xa các đặc điểm sinh học hoặc thể chất và là một khía cạnh quan trọng trong nhận thức về bản thân của một người và cách họ liên hệ với xã hội.

Ví dụ

Một người được chỉ định là nữ khi sinh ra xác định và sống như một người đàn ông có bản dạng giới là nam. Tôn trọng bản dạng giới liên quan đến việc thừa nhận và sử dụng các đại từ ưa thích của cá nhân và đối xử với họ theo giới tính đã được khẳng định của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!