Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP)
Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP)

Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) là một công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lý và cung cấp các ứng dụng phần mềm qua Internet cho khách hàng hoặc người dùng. Mô hình ASP cho phép các tổ chức truy cập và sử dụng các ứng dụng phần mềm mà không cần phải cài đặt hoặc bảo trì chúng trên máy chủ của chính họ.

Ví dụ 

Một doanh nghiệp nhỏ đăng ký ASP cung cấp phần mềm kế toán dựa trên đám mây. Thay vì mua và cài đặt phần mềm cục bộ, họ có thể truy cập và sử dụng phần mềm trực tuyến thông qua trình duyệt web của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!