Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựAn toàn và vệ sinh lao động (Occupational health and safety)
An toàn và vệ sinh lao động (Occupational health and safety)

An toàn và vệ sinh lao động là một lĩnh vực quản lý đảm bảo an toàn và sức khỏe cho nhân viên trong quá trình làm việc. Bao gồm các hoạt động đánh giá và quản lý các rủi ro trong môi trường làm việc để đảm bảo rằng nhân viên không bị thương tật hoặc mắc các bệnh liên quan đến công việc của họ.

Ví dụ
Một công ty sử dụng các biện pháp bảo vệ để bảo vệ nhân viên khỏi các rủi ro như tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hoặc các tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ. Công ty cung cấp thiết bị bảo hộ, đào tạo an toàn lao động, và đảm bảo rằng các quy trình làm việc được thực hiện đúng cách để giảm thiểu các rủi ro trong môi trường làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!