Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựAn toàn nơi làm việc (Workplace safety)
An toàn nơi làm việc (Workplace safety)

An toàn tại nơi làm việc đề cập đến những nỗ lực và biện pháp tập thể được thực hiện bởi một tổ chức để đảm bảo sức khỏe thể chất và an ninh của nhân viên trong môi trường làm việc. Liên quan đến việc xác định, đánh giá và giải quyết các mối nguy hiểm tiềm ẩn, rủi ro và các điều kiện không an toàn để ngăn ngừa tai nạn, thương tích và bệnh tật. An toàn tại nơi làm việc bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm an toàn thể chất, công thái học, kiểm soát nguy cơ, chuẩn bị khẩn cấp, sức khỏe và thể trạng của nhân viên. 

Ví dụ
Công ty freeC rất coi trọng vấn đề an toàn tại nơi làm việc. Họ đã thực hiện một số sáng kiến và phương pháp để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên của mình.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!