Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựAn toàn nơi làm việc (Workplace safety)
An toàn nơi làm việc (Workplace safety)

An toàn tại nơi làm việc đề cập đến các biện pháp và biện pháp chủ động được các tổ chức thực hiện để bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của nhân viên khi họ làm việc. Nó bao gồm một loạt các chính sách, thủ tục và sáng kiến được thiết kế để ngăn ngừa tai nạn, thương tích và bệnh tật tại nơi làm việc.

Ví dụ
Việc kiểm tra và bảo trì thường xuyên máy móc trong nhà máy sản xuất để đảm bảo chúng ở trong tình trạng hoạt động tốt. Điều này ngăn ngừa tai nạn và chấn thương có thể xảy ra nếu thiết bị gặp trục trặc. Ngoài ra, việc đào tạo phù hợp cho nhân viên về cách sử dụng máy móc một cách an toàn sẽ nâng cao hơn nữa sự an toàn tại nơi làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!