Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đề cập đến sự mô phỏng trí thông minh của con người trong những cỗ máy được lập trình để suy nghĩ và học hỏi như con người. Điều này liên quan đến việc phát triển các hệ thống máy tính có khả năng thực hiện các tác vụ thường yêu cầu trí thông minh của con người, chẳng hạn như nhận dạng giọng nói, ra quyết định, giải quyết vấn đề và dịch ngôn ngữ.

Ví dụ
Trí tuệ nhân tạo có thể được tìm thấy trong các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau. Một ví dụ là các trợ lý ảo như Siri hoặc Alexa, sử dụng thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy học để hiểu và phản hồi các lệnh của người dùng. Một ví dụ khác là ô tô tự lái, sử dụng thuật toán AI để nhận biết môi trường xung quanh, đưa ra quyết định và điều hướng tự động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!