Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTỷ lệ duy trì (Retention rate)
Tỷ lệ duy trì (Retention rate)

Tỷ lệ duy trì đề cập đến khả năng của một tổ chức giữ chân nhân viên của mình và duy trì lực lượng lao động ổn định trong một khoảng thời gian xác định. Liên quan đến việc thực hiện các chiến lược và thực tiễn để thu hút, gắn kết và giữ chân các cá nhân tài năng trong tổ chức. Các nỗ lực duy trì tập trung vào việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực, giải quyết các nhu cầu của nhân viên và tạo cơ hội thăng tiến và phát triển.

Ví dụ
Chiến lược duy trì được thể hiện bởi một công ty công nghệ. Tổ chức hiểu tầm quan trọng của việc giữ chân các nhà phát triển phần mềm lành nghề của mình, vì nhu cầu đối với những tài năng như vậy là rất cao trong ngành. Để thúc đẩy việc duy trì, công ty đã thực hiện các chiến lược sau:

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!