Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựQuản trị nhân sự (Staffing)
Quản trị nhân sự (Staffing)

Quản trị nhân sự đề cập đến quá trình xác định, thu hút, lựa chọn và tuyển dụng các cá nhân để điền vào các vị trí trong một tổ chức. Liên quan đến việc quản lý chiến lược đội ngũ lao động để đảm bảo rằng những người phù hợp với kỹ năng và đủ năng lực được đặt ở các vị trí phù hợp vào thời điểm thích hợp. Bao gồm các hoạt động khác nhau như kế hoạch lao động, tuyển dụng, đánh giá và lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đưa ra đề nghị việc làm. 

Ví dụ
Quản trị nhân sự trong thực tế là khi một công ty mở rộng hoạt động và cần thuê thêm nhân viên để hỗ trợ sự phát triển. Nhóm nhân sự tiến hành phân tích lao động để xác định số lượng và loại vị trí cần thiết. Sau đó, họ xây dựng một kế hoạch tuyển dụng, có thể bao gồm đăng quảng cáo tuyển dụng, sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội và hợp tác với các công ty tuyển dụng. Nhóm nhân sự sàng lọc và đánh giá hồ sơ, tiến hành phỏng vấn và chọn ra những ứng viên phù hợp nhất cho các vị trí. Trong suốt quá trình quản lý nhân sự, nhóm nhân sự tập trung vào việc thu hút và lựa chọn những ứng viên không chỉ sở hữu các kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu mà còn phù hợp với văn hóa và giá trị của công ty. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!