Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựNén tiền lương (Salary compression)
Nén tiền lương (Salary compression)

Nén tiền lương là tình huống mà khoảng cách lương giữa các nhân viên ở các cấp độ khác nhau trong một tổ chức hẹp lại, thường do việc hạn chế sự khác biệt lương hoặc sự tăng lương không cân đối. Điều này xảy ra khi mức lương của nhân viên mới hoặc nhân viên cấp thấp tiến gần hoặc thậm chí vượt qua mức lương của nhân viên hiện tại ở vị trí cấp cao hơn. 

Ví dụ
Hãy xem xét một tình huống trong đó một công ty đang trải qua mức tăng trưởng đáng kể và cần thuê nhân tài mới nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đang mở rộng. Do sự cạnh tranh trong thị trường cho một số vai trò, công ty cung cấp mức lương khởi điểm. Tuy nhiên, những nhân viên hiện tại đã gắn bó với công ty trong một thời gian dài hơn và giữ các vị trí tương đương hoặc cao hơn có thể chỉ kiếm được mức lương cao hơn một chút so với những nhân viên mới được tuyển dụng. Điều này dẫn đến việc nén lương, vì khoảng cách lương giữa nhân viên mới và nhân viên hiện tại trở nên hẹp hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!