Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựLàm giàu công việc (Job enrichment)
Làm giàu công việc (Job enrichment)

Làm giàu công việc là một kỹ thuật được sử dụng trong quản lý nguồn nhân lực để nâng cao sự hài lòng và động lực trong công việc bằng cách thêm các nhiệm vụ có ý nghĩa, đầy thách thức vào trách nhiệm công việc hiện tại của nhân viên. Liên quan đến việc mở rộng phạm vi công việc để cung cấp cho nhân viên nhiều quyền tự chủ hơn, quyền ra quyết định và cơ hội phát triển và trưởng thành cá nhân. Làm phong phú công việc nhằm mục đích làm cho công việc trở nên thỏa mãn và bổ ích hơn, dẫn đến tăng sự gắn kết, năng suất và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

Ví dụ
Các kỹ thuật làm giàu công việc cho nhà phát triển phần mềm có thể bao gồm:

  • Quyền sở hữu dự án
  • Hợp tác đa chức năng
  • Phát triển kỹ năng
  • Tương tác khách hàng
  • Nhiệm vụ đa dạng
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!