Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựHợp đồng không cạnh tranh (Non-Compete Agreement)
Hợp đồng không cạnh tranh (Non-Compete Agreement)

Hợp đồng không cạnh tranh, còn được gọi là Hợp đồng không tham gia cạnh tranh, là một hợp đồng pháp lý giữa một nhà tuyển dụng và một nhân viên hoặc doanh nghiệp và nhà thầu, hạn chế nhân viên hoặc nhà thầu tham gia vào hoạt động cạnh tranh với một doanh nghiệp hay tổ chức đối thủ trong suốt thời gian làm việc hoặc sau khi quan hệ làm việc hoặc hợp đồng kết thúc. Mục đích của hợp đồng không cạnh tranh là bảo vệ lợi ích kinh doanh của nhà tuyển dụng.

Ví dụ 
Hợp đồng không cạnh tranh là khi một công ty công nghệ thuê một kỹ sư phần mềm và yêu cầu kỹ sư ký kết một hợp đồng ghi rõ rằng họ sẽ không làm việc cho một đối thủ hoặc mở một doanh nghiệp cạnh tranh trong một bán kính nhất định trong một khoảng thời gian xác định sau khi rời công ty. Điều này ngăn chặn kỹ sư chia sẻ thông tin độc quyền, danh sách khách hàng hoặc bí mật thương mại với đối thủ và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của công ty.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!