Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựCứu trợ theo lệnh cấm (Injunction Relief)
Cứu trợ theo lệnh cấm (Injunction Relief)

Cứu trợ theo lệnh cấm (Injunction Relief) đề cập đến một biện pháp pháp lý được yêu cầu từ tòa án để ngăn chặn một người hoặc tổ chức tham gia vào một số hành động hoặc hành vi được coi là có hại hoặc bất hợp pháp. Đó là lệnh của tòa án yêu cầu bên bị ban lệnh ngừng thực hiện các hoạt động cụ thể hoặc thực hiện các hành động cụ thể.

Ví dụ
Một lệnh cấm trong bối cảnh việc làm là khi một nhân viên cáo buộc hành vi quấy rối tại nơi làm việc và tìm kiếm một lệnh cấm để ngăn chặn hành vi quấy rối tiếp theo trong khi chờ giải quyết vụ kiện. Nhân viên có thể yêu cầu lệnh cấm tạm thời để đảm bảo an toàn và sức khỏe của họ trong khi vụ việc đang chờ giải quyết. Nếu tòa án xác định rằng nhân viên đã cung cấp đầy đủ bằng chứng về hành vi quấy rối và khả năng gây tổn hại, họ có thể ban hành lệnh cấm tạm thời, lệnh cấm người bị cáo buộc là kẻ quấy rối liên lạc hoặc tiếp cận nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!