Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựChỉ số hiệu suất chính (Key Performance Indicator)
Chỉ số hiệu suất chính (Key Performance Indicator)

Chỉ số hiệu suất chính (KPI) là một số liệu đo lường có thể định lượng được sử dụng để đánh giá, đo lường hiệu suất và tiến độ của một cá nhân, nhóm, bộ phận hoặc tổ chức trong việc đạt được mục tiêu và mục đích của mình. KPI cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất của các khía cạnh khác nhau trong tổ chức và giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất so với các mục tiêu đã đặt.

Ví dụ 
KPI trong một bộ phận bán hàng có thể là doanh thu bán hàng hàng tháng. KPI này sẽ đo lường tổng doanh thu bán hàng được tạo ra bởi nhóm bán hàng trong một tháng cụ thể. Mục tiêu có thể được đặt dựa trên hiệu suất trong quá khứ hoặc dự báo doanh số bán hàng. Bằng cách theo dõi KPI này, tổ chức có thể đánh giá xem nhóm bán hàng có đáp ứng được mục tiêu doanh thu hay không, xác định các lĩnh vực không đạt hiệu suất và thực hiện các biện pháp điều chỉnh nếu cần thiết, chẳng hạn như điều chỉnh chiến lược bán hàng hoặc cung cấp thêm đào tạo và hỗ trợ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!