HomeHR glossaryEmployee engagement
Employee engagement

Mức độ mà nhân viên cam kết với công việc của họ và sứ mệnh của công ty, và được thúc đẩy để đóng góp vào sự thành công của công ty.

Ví dụ
Một nhân viên gắn kết có thể có nhiều khả năng đề xuất những ý tưởng mới, đề nghị đảm nhận thêm trách nhiệm và trở thành một đại sứ tích cực cho công ty. Người sử dụng lao động có thể cải thiện sự gắn kết của nhân viên bằng cách tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, công nhận và khen thưởng hiệu suất tốt cũng như thúc đẩy văn hóa làm việc tích cực.

Looking to Post a job
freeC will help you connect with potential candidates quickly!